Huismuziek

Iris is dirigent van een ensemble van Huismuziek afdeling Utrecht. Het ensemble repeteert eens per 2 weken in de Johannes de Doper – Bernardus Kerk in Utrecht en bestaat uit blokfluiten, dwarsfluiten, cello en fagot. Het ensemble speelt vooral klassieke muziek.

 

Huiskamerconcert

 

Repetitie in Utrecht